Religi

Amalan yang Utama (kutipan dari khotbah Jumat)

Pada suatu hari Jumat, dikala khotbah Jumat, khatib menyampaikan ceramahnya yang berjudul “Amalan yang Utama”.

Di sini saya hanya menyampaikan ringkasan mengenai inti ceramah yang disampaikan. Ditambahkan dengan pencarian hadits yang digunakan oleh khatib sebagai dalilnya.

Dari ceramah tersebut disampaikan bahwa terdapat suatu amalan yang lebih utama dari infaq emas atau perak bahkan juga lebih utama dari jihad fisabilillah. Amalan tersebut adalah dzikir kepada Allah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sebagai berikut:

“Maukah aku ingatkan kalian dengan suatu amalan yang paling baik, amalan yang paling suci pada apa yang kalian miliki, paling tinggi derajatnya, lebih baik dan utama bagi kamu sekalian daripada menginfaqkan emas, lebih baik bagi kamu sekalian daripada kalian berhadap-hadapan dengan musuh, kalian pukul lehernya dan mereka pun memukul leher kalian?” Para sahabat menjawab, “tentu kami mau, Ya Rasulullah”. Lalu Nabi bersabda, “Mengingat Allah”.

Khatib juga menceritakan bagaimana Nabi Yunus yang selalu berdzikir kepada Allah swt ketika berada di perut ikan. Akan tetapi diingatkan juga tentang dzikir yang dilakukan oleh Firaun ketika ditenggelamkan di tengah lautan yang sudah terlambat.

Oleh karena itu marilah kita selalu berdzikir kepada Allah swt, mulai dari sekarang tanpa harus menunggu ajal mulai menjemput.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *